Γιατί

DEMO.KRATIA.GR
Ή
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα, έχει στόχο να καταφέρει να λειτουργήσει, ως χώρος ανταλλαγής ιδεών, ενημέρωσης καί ανάπτυξης της εφαρμογής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Βασικό κριτήριο, για όσες απόψεις δεχόμαστε, είναι η αιτιολόγηση των επιχειρημάτων .
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι θα κρίνουμε και θα κρινόμεθα.
Επειδή η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν είναι ένα ακόμη θέμα, αλλά ίσως η πιο συκοφαντημένη εφεύρεση της ανθρώπινης κοινωνίας νοιώθουμε την ανάγκη να βάλουμε κάποια όρια, γύρω από το τι θεωρούμε εμείς ότι είναι δημοκρατία και επίσης, τι ΔΕΝ είναι δημοκρατία και φυσικά, γιατί.

Βασικό ανάγνωσμα η ευγενική παραχώρηση των πρώτων κεφαλαίων της Δημοκρατίας του Εφιάλτη, του ερευνητή Χρήστου Γ. Ρήγα.
Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Έλευσις και ιδιαιτέρως τον εκδότη Κωνσταντίνο Πάγκαλη.