Δημοκρατία

Πολιτικό καθεστώς, βασιζόμενο επί της αρχής της κυριαρχίας του λαού (του δήμου),
και ρυθμιζόμενων υπό της βουλήσεως της πλειοψηφίας τούτου.

πηγή εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκης  

Ονομάζεται Δημοκρατία επειδή την εξουσία ασκούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι.

Επιτάφιος Περικλέους