Θεμέλια Δημοκρατίας

Το μέγιστο πολιτειακό κατόρθωμα και καθίδρυμα της Αρχαίας Ελλάδος υπήρξε, κατά παγκόσμια παραδοχή και ομολογία, η Δημοκρατία. Γενέθλια γη της υπήρξεν η Σπάρτη, πιστοποιουμένη από τα “ληξιαρχικά βιβλία” της Ιστορίας. Η νομοθεσία του Λυκούργου (8ος αιώνας π.Χ.) απετέλεσε τη βίβλο γενέσεώς της.
Η κοσμοϊστορικής σημασίας διάταξη, η οποία και αποτελεί το “θεμέλιον” της δημοκρατίας, είναι η ακροτελεύτια της Μεγάλης Ρήτρας, όπως έχει αποκληθή η νομοθεσία του Λυκούργου, διασωζόμενη από τον Πλούταρχο (Λυκούργος, 1,8):
“δάμω δ’ ανταγορίαν ήμεν και κράτος”

Unable to display PDF
Click here to download


Πολιτεία