Αρχέστρατος

πρωταγόρας

Αθηναίος πολιτικός (5ος αι. π.Χ.). Ανήκε στο δημοκρατικό κόμμα και συνεργάστηκε με τον Εφιάλτη το 462 π.Χ. για τον περιορισμό της δύναμης του Αρείου Πάγου.


Άγνωστων Δημοκρατικών